ZWROT NADPŁATY Z MYTO! Ostatnia szansa na otrzymanie nawet 6% zwrotu

Data: 01.12.2020 r. Autor: LONTEX
Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że Niemcy źle kalkulują opłaty drogowe, wliczając w nie koszty policji drogowej, ponieważ za działania policji odpowiada państwo! Metoda obliczania opłat jest więc sprzeczna z prawem UE, a każda z firm ma prawo żądać zwrotu nadpłaty!
 
 
 
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do podjęcia działań związanych z możliwością odzyskania nadpłat związanych z poborem opłat w niemieckim systemie (MAUT), jakie Państwo odprowadzają przy udziale urządzeń systemu Toll Collect, które instalujemy w Państwa pojazdach.
 
W odniesieniu do orzeczenia z dnia 28 października 2020 roku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiego przewoźnika przeciwko Republice Federalnej Niemiec, zostały podważone niemieckie zasady naliczania opłat drogowych, które naruszają postanowienia Dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe.
 
Trybunał Sprawiedliwości odnosząc się do opłat drogowych orzekł, że w opłacie drogowej nie powinny być wliczane wydatki związane z utrzymaniem policji drogowej (BAG). TSUE orzekł, że Republika Federalna Niemiec powinna zwrócić przewoźnikom (z całej UE) część pobranych opłat, ustalonych na poziomie 3,8% lub 6%. Trzeba jednak pamiętać, że sprawa nie jest przesądzona w zakresie gwarancji zwrotu nadpłaty, a nasze działania mają na celu uniknięcie przedawnienia roszczeń (w oparciu o niemieckie przepisy krajowe – przyjmujemy okres 3 letni przedawnienia roszczeń w odniesieniu do niemieckiej ustawy o opłatach i wydatkach federalnych (Bundesgebührengesetz – BGebG)).
 
W związku z powyższym celem zachowania terminu złożenia wniosku o zwrot nadpłaconej opłaty drogowej (termin roszczeń dot. opłat za 2017 r. upływa z dniem 31/12/2020), proponujemy przygotowanie stosownego wniosku dotyczącego BAG. W załączniku znajdą Państwo ofertę na przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i złożeniem go w siedzibie BAG. Nasz Dział Prawny zapewnia współpracę z kancelarią prawną na terenie Niemiec, w przypadku konieczności dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z osobami:
Marek Herma – Tel. 512416388
Krzysztof Skorupski – Tel. 508682042
Tomasz Moj – Tel. +31 6 82 47 24 21
 
 
 
____________________