WIELKA BRYTANIA – informacje dla przewoźników

Data: 14.01.2021 r. Autor: LONTEX
 

Testy na covid-19 nadal wymagane jako warunek przejazdu z UK do Francji

Informacje o dostępnych miejscach, w których przeprowadzane są bezpłatne testy dla kierowców znajdują się na brytyjskiej stronie. Kierowcy mają możliwość wykonania dobrowolnych testów przed przeprawą – ma to na celu przyspieszenie procedury powrotu z UK. Przed wjazdem z Francji do Wielkiej Brytanii ten obowiązek nie występuje.
 
 
 

Przejazd przez hrabstwo KENT – zezwolenie KAP (Kent Access Permit)

W trakcie powrotu z UK przez port w Dover lub poprzez Eurotunel (pociąg) jest wymagane uzyskanie zezwolenia na przejazd przez hrabstwo KENT. Dotyczy to ojazdów o DMC > 7,5t – w tym również pojazdów jadących bez ładunku. KAP możemy uzyskać bezpłatnie po wypełnieniu formularza.
 
 
 

Do końca września 2021 do UK można wjeżdżać na podstawie dowodu osobistego!

Obywatele UE, Szwajcarii oraz EOG do 30 września 2021 mogą wjeżdżać do UK na podstawie dowodu osobistego. Od 1 października 2021 wjazd będzie możliwy tylko za okazaniem paszportu. Obywatele krajów 3 potrzebują odpowiednich wiz na wjazd do UK.
  
 
 

Wskazówki dla kierowców oraz przewoźników wykonujących przewozy do/z UK znajdują się tutaj

 
 
----------
Źródła:
www.gov.uk/government/news/covid-19-testing-for-hgv-drivers-using-the-port-of-dover-or-eurotunnel
www.gov.uk/guidance/check-an-hgv-is-ready-to-cross-the-border-translations.pl
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-hgv-operators-and-drivers-crossing-an-international-border.pl