System ALL IN ONE

 

System ALL IN ONE

W ramach podpisanej umowy, obejmującej obsługę Państwa firmy w skrojonym na miarę zakresie oferujemy jedną FV. Jest to między innymi sposób na zmniejszenie ilości konstruowanych dokumentów. System ALL IN ONE został stworzony w oparciu o połączenie:
 
 
System pozwala nam mieć pewność poprawności rozliczania danych, które zdalnie pobieramy i skrupulatnie analizujemy.
 

Korzystając z systemu ALL IN ONE otrzymujesz kompleksowe, wielopłaszczyznowe wsparcie dla Twojej Firmy transportowej.

 

Co zyskujesz dzięki ALL IN ONE?

Wdrożenie Systemu LONTEX TMS to natychmiastowy zwrot inwestycji poprzez rzetelne prowadzenie floty transportowej. Dzięki Telematyce spedycja generuje oszczędności w funkcjonowaniu floty poprzez stały dostęp do informacji o spalaniu, prędkościach z jakimi poruszają się kierowcy oraz aktualnej pozycji samochodu. W szybki sposób możemy zaplanować trasę, łączyć przewozy i przeładunki oraz koordynować powierzone zadania kierowcom. Czyni to pracę dyspozytorów bardziej efektowną. Kolejną korzyścią w generowaniu znacznych oszczędności jest oszacowanie rentowności danego zlecenia poprzez stały dostęp do aktualnych tabeli opłat drogowych, czasu pracy kierowców, gospodarkę paliwami oraz przebieg pojazdów. Pozwala to na redukcję ponad połowy pustych przebiegów. Do zrealizowanych zleceń niemal natychmiast automatycznie jest wystawiana faktura, co powoduje, szybszy przepływ środków pieniężnych i zaoszczędzony czas przy większej liczbie zleceń.

ALL IN ONE - rozwiązania dla Twojej firmy:

- Optymalizacja obiegu dokumentacji oraz poszczególnych zadań,
- stały podgląd na zlecenie danego klienta,
- realizacja wielu zleceń jednocześnie,
- obieg dokumentów transportowych i księgowych w jednym systemie,
- praca w jednej platformie logistycznej,
- stałe monitorowanie załadunków i rozładunków,
- podgląd w czas odbioru towarów i dostaw, poziom załadunku towarów,
- podgląd w zużycie paliwa,
- oszczędność czasu,
- większa wydajność pracy,
- poprawa wewnętrznej komunikacji pomiędzy pracownikami,
- automatyczne przypomnienia o zbliżających się lub upływających terminach płatności,
- dostosowanie programu do potrzeb danej firmy,
- regularne i natychmiastowe wystawianie faktur do zleceń,
- integracja ze wszystkimi usługami LONTEX Telematics,
- ograniczenie pustych przebiegów,
- wykonywanie zdjęć CMR i dokumentów transportowych i wysłanie do systemu TMS,
- proces raportowania w czasie rzeczywistym.
 

Dzięki ALL IN ONE unikniesz:

- pracy w kilku arkuszach kalkulacyjnych,
- posiadania kilku osobnych systemów do monitorowania załadunków i rozładunków towarów,
- kont na osobnych portalach na szukanie frachtów
- braku powiadomień o zbliżających się lub upływających terminach płatności zleceń,
- ręcznego wystawiania faktur do zleceń,
- wydłużonego czasu na planowanie i realizację zleceń,
- braku integracji z innymi urządzeniami np.: GPS,
- ręcznego wystawiania dokumentów kosztowych
- dostarczenia z opóźnieniem dokumentów z realizacji zlecenia,
- braku rzetelnego oszacowania rentowności zleceń.
- długiego czasu od rozładunku zleceń do wystawienia faktury
- długiego i uciążliwego procesu ręcznej rejestracji zleceń od kluczowego klienta
- wymagań klientów związanych z raportowaniem i terminowością bieżących dostaw.
 

System ALL IN ONE rozwiązuje wszystkie powyższe problemy.

 

Rekomendacje

Aktualnie w ramach systemu ALL IN ONE kompleksowym doradztwem prawnym w dziedzine transportu obejmujemy kilkadziesiąt firm transportowych. Spełniamy oczekiwania naszych Klientów, o czym świadczą poniższe rekomendacje.
 
 
Marek Herma
Dyrektor serwisu prawnego
Rossitza Polok
Kierowniczka serwisu prawnego
Bartłomiej Małek
Przedstawiciel handlowy