2017.04.19

W dniu 14.04.2017 r. został opublikowany projekt ustawy o tachografach, która, wraz z odpowiednimi rozporządzeniami, ma zastąpić obecnie obowiązujący system aktów prawnych regulujących min pracę warsztatów tachografów.


Najważniejsze zmiany dotyczące funkcjonowania systemu tachografów to:

  • odejście od okresowych zezwoleń na obsługę tachografów analogowych,
  • wprowadzenie jednego zezwolenia na wszystkie rodzaje tachografów,
  • ograniczenie możliwości uzyskania zezwolenia dla firm posiadających transport lub związanych z przedsiębiorstwami transportowymi,
  • wprowadzenie oddzielnej kategorii zezwolenia dla instalatorów (fabryk pojazdów),
  • wprowadzenie możliwości czasowego zawieszania działalności na wniosek warsztatu,
  • wprowadzenie obowiązku okresowego szkolenia pracowników warsztatu,
  • likwidacja okresowej ważności uprawnienia technika warsztatu,
  • doprecyzowanie form współpracy z organami kontrolującymi pojazdy w zakresie badań tachografów pod kątem zainstalowania urządzeń do manipulacji (w tym w zakresie opłat za te badania),
  • modyfikacja kar nakładanych na warsztaty w przypadku naruszania przepisów (wprowadzenie min. czasowego zawieszenia zezwolenia przez GUM),
  • doprecyzowanie obowiązków spoczywających na podmiocie prowadzącym warsztat. 

Prace nad nowymi przepisami są kontynuowane, do przepisów ustawy muszą jeszcze powstać projekty odpowiednich rozporządzeń. Przedstawiony na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt jest również efektem pracy grupy ds. tachografów przy KZM ds. regulacji rynku, powołanej przez Prezesa GUM.

W skład grupy wchodzą przedstawiciele warsztatów tachografów (w tym oczywiście LONTEX), Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Celem prac grupy jest opiniowanie projektów dokumentów (ustaw i rozporządzeń) oraz wpływ na bieżące prace w tym zakresie.

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii w zakresie projektu ustawy. Tekst projektu znajduje się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Zainteresowała Cię ta informacja?
Skontaktuj się ze mną by uzyskać więcej informacji.

Tomasz Rongiers
Tomasz RongiersKierownik laboratorium
+48 32 215 27 97
wew. 60
+48 512 416 395
Sklep onlineB2B
Nasz profil na FacebookFacebook