Zdalne monitorowanie tachografu

 

Wymagania prawne

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 165/2014 tachograf musi być wyposażony w funkcję łączności na odległość, aby zapewnić przedstawicielom właściwych organów kontrolnych możliwość odczytywania informacji przekazywanych przez tachograf zainstalowany w przejeżdżających pojazdach za pomocą urządzeń zdalnej kontroli (czytnik wczesnego wykrywania na odległość REDCR), a w szczególności w urządzenia kontroli łączące się bezprzewodowo za pośrednictwem interfejsów dedykowanej łączności krótkiego zasięgu (DSRC) pracujących na częstotliwości CEN 5,8 GHz. Funkcja ta jest wykorzystywana w celu wstępnej selekcji pojazdów, które zostaną wybrane do bardziej szczegółowej kontroli.

Bezpieczeństwo danych

Dostęp do przesyłanych danych jest ograniczony do właściwych organów kontrolnych upoważnionych do kontroli naruszeń rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i rozporządzenia (UE) nr 165/2014 oraz do warsztatów w zakresie niezbędnym do sprawdzenia poprawnego funkcjonowania tachografu. Przesyłane dane ograniczają się do danych niezbędnych na potrzeby ukierunkowanych kontroli drogowych pojazdów wyposażonych w tachografy, które mogły zostać niewłaściwie użyte lub stać się przedmiotem manipulacji.

TEKSON oferuje 2 warianty zdalnego monitorowania tachografów:

 • zestaw Drogowego Testera Manipulacji DTM2015 z anteną DSRC do odczytów stacjonarnych lub z małą różnicą prędkości między antenami
 • system zdalnego monitorowania tachografów inteligentnych do preselekcji pojazdów przy pełnej prędkości – do montażu na bramownicy, słupie przydrożnym, statywie lub pojeździe służb kontroli.
 

Dwa warianty

W pierwszym wariancie wykorzystywany jest zestaw Drogowego Testera Manipulacji DTM2015, za pomocą którego istnieje możliwość sprawdzenia wszystkich tachografów cyfrowych, czujników ruchu oraz instalacji w pojeździe. Sprawdzenie takie może nastąpić po zatrzymaniu pojazdu do szczegółowej kontroli. Natomiast sama preselekcja pojazdów do zatrzymania dokonywana jest za pomocą anteny DSRC podłączonej do testera DTM2015 lub systemu RTM DSRC z wariantu drugiego, zainstalowanego w pojeździe służb kontroli, na bramownicy, słupie przydrożnym lub statywie. Zatem oba warianty uzupełniają się i mogą być wykorzystywane podczas kontroli drogowej, w zależności od potrzeb organu kontrolującego.

Przenośny zestaw z testerem DTM2015

W wariancie z wykorzystaniem Drogowego Testera Manipulacji DTM2015 antena/transceiver DSRC razem z testerem DTM2015 zamontowana jest na statywie. Transceiver DSRC służy do odczytów w trybie stacjonarnym lub przy małej różnicy prędkości między antenami (np. kontrola drogowa z wykorzystaniem rękawa spowolniającego). Możliwy jest również montaż w/na pojeździe służb kontroli.
 
W skład zestawu wchodzą:
 • Drogowy Tester Manipulacji DTM2015
 • antena/transceiver DSRC
 • kabel sygnałowy/zasilający o długości 10 m
 • czytnik kart SCR DSRC z wewnętrznym akumulatorem i zasilaczem sieciowym
 • statyw z uchwytami na antenę DSRC i tester DTM2015.
Zestaw jest urządzeniem mobilnym z wydajnym zasilaniem akumulatorowym, pozwalającym na długą pracę bez ładowania.
 

System z programem PresTacho

System zdalnego monitorowania tachografów inteligentnych do preselekcji pojazdów przy pełnej prędkości – do montażu na bramownicy, słupie przydrożnym, statywie lub pojeździe służb kontroli, wykorzystuje antenę DSRC przystosowana do odczytu danych z pojazdów poruszających się z prędkością nawet 200 km/h.
 
System zdalnego monitorowania tachografów TEKSON zawiera:
 • program komputerowy PresTacho
 • antenę/transceiver DSRC
 • kabel sygnałowy/zasilający o długości 30 m
 • zasilanie PoE do anteny DSRC
 • uchwyt na antenę/transceiver DSRC
 • urządzenie do lokalnej komunikacji z anteną (BlackBox)
 • czytnik kart kontrolnych SCR USB.
 
Dane pomiędzy transceiverem DSRC a stacją roboczą inspektora przesyłane są w sposób zakodowany. Użytkownik/inspektor organu uprawnionego uzyskuje dostęp do systemu logując się w programie PresTacho z wykorzystaniem karty kontrolnej drugiej generacji.