Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów

Na stacjach zatrudniani są diagności o najwyższych kwalifikacjach i z długoletnim doświadczeniem, przez co zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług.
 
Stacje LONTEX wykonują:
 
• okresowe badania wszystkich pojazdów
• dodakowe badania wszystkich pojazdów
• badania zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych
• dodatkowo umieszczamy cechy identyfikacyjne pojazdów - wykonujemy nabicia numerów nadwozia i wykonujemy tabliczki znamionowe zastępcze (na postawie skierowania z wydziału komunikacji)
 
 

Informacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LONTEX Sp. Z o. o. Sp. K., KRS0000443143 z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ligockiej 55, adres e-mail: lontex@lontex.pl
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1. lit a, b oraz RODO w celu sporządzania dokumentacji księgowej i handlowej wymaganej innymi ustawami jak też w celach marketingowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy albo do czasu upływu terminów przewidzianych innymi ustawami, do których przestrzegania jest zobowiązany Administrator.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Zmiany lub usunięcia danych może Pan/Pani dokonać telefonicznie pod numerem: +48 32 215 27 97 wew.85, osobiście w siedzibie firmy lub e-mailowo poprzez adres lontex@lontex.pl
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Brak podania danych osobowych będzie skutkował koniecznością zaprzestania współpracy.
  7. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych chyba, że obowiązek ich przekazania wynika z treści innej ustawy.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.