Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów

Na stacjach zatrudniani są diagności o najwyższych kwalifikacjach i z długoletnim doświadczeniem, przez co zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług.
 
Stacje LONTEX wykonują:
 
• okresowe badania wszystkich pojazdów
• dodakowe badania wszystkich pojazdów
• badania zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych
• dodatkowo umieszczamy cechy identyfikacyjne pojazdów - wykonujemy nabicia numerów nadwozia i wykonujemy tabliczki znamionowe zastępcze (na postawie skierowania z wydziału komunikacji)