zostań autoryzowanym serwisem VDO

Tytuł projektu: Innowacyjne centrum diagnostyki i serwisu pojazdów transportu międzynarodowego wraz z centrum doskonalenia kadr, oparte o zastosowanie najnowszych rozwiązań poprawiających zarządzanie i monitorowanie przewozu osób i towarów

Cele projektu: wzmocnienie konkurencyjności regionu, poprawa poziomu bezpieczeństwa w międzynarodowym transporcie drogowym oraz zmniejszenie uciążliwości sektora transportu drogowego wobec środowiska naturalnego

Planowane efekty: wytworzenie infrastruktury oraz zaplecza technicznego dającego Wnioskodawcy możliwość świadczenia specjalistycznych usług diagnostycznych, serwisowych, szkoleniowych i doradczych

Wartość projektu: 5 279 424,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 124 567,63 zł


Zapytanie ofertowe Promocja projektu

Zapytanie ofertowe Promocja projektu

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe Stanowisko uniwersalne do wykonywania napraw tachografów analogowych i cyfrowych

Zapytanie ofertowe Stanowisko uniwersalne do wykonywania napraw tachografów analogowych i cyfrowych

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Informacja o wyniku postępowania 

 

Zapytanie ofertowe Tester diagnostyczny do samochodów ciężarowych (wyposażenie serwisu)

Zapytanie ofertowe Tester diagnostyczny do samochodów ciężarowych (wyposażenie serwisu)

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Informacja o wyniku postepowania

 

Zapytanie ofertowe Tester ogrzewań postojowych

Zapytanie ofertowe Tester ogrzewań postojowych

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Informacja o wyniku postepowania

 

Zapytanie ofertowe Urządzenie do serwisowania klimatyzacji

Zapytanie ofertowe Urządzenie do serwisowania klimatyzacji

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Informacja o wyniku postepowania

 

Zapytanie ofertowe Stanowisko do pobierania danych z tachografów cyfrowych oraz analizy czasu pracy kierowców

Zapytanie ofertowe Zapytanie Stanowisko do pobierania danych z tachografów cyfrowych oraz analizy czasu pracy kierowców

Załącznik nr 1 Formularz oferty

 Informacja o wyniku postepowania Sklep onlineB2B
Nasz profil na FacebookFacebook